DOROTY AUGUSTYNIAK

Profesor Dariusz Doliński dla PSYCHOSTAN

Wybuchanie złością kojarzy nam się z reakcją wobec tych, których nie lubimy. Jest jednak zupełnie inaczej: złościmy się najczęściej na tych,których kochamy – na dzieci, rodziców, współmałżonków. Powiedzcie o tym swoim bliskim, niech nie sądzą, że wybuchy złości (które są częstsze w czasie pandemii, bo częściej jesteśmy z bliskimi) to akty wrogości skierowane na nich. A jeśli częstsza ekspresja złości w czasie pandemii to coś normalnego, nauczmy się wszyscy za te wybuchy szybko przepraszać i szybko je wybaczać.

Dariusz Doliński

Prof. Dariusz Doliński – jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji i motywacji. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych i teorii z zakresu psychologii społecznej. Redaktor naczelny „Polish Psychological Bulletin”. Autor i współautor okołu dwustu publikacji m.in. „Psychologia wpływu społecznego” (2000), „Psychologiczne mechanizmy reklamy” (2003), „Manipulacja” (2009) oraz „Techniques of social influence: The psychology of gaining compliance” (2016). Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Wielki mój autorytet.

Rozumienie umysłu

Psychostan & Dialog

Kolejna grupa wsparcia online za nami. Jesteśmy w kraju, ale również za granicą np. w Kanadzie. Dzięki edukacji większość z nas w dużym stopniu opanowała matematykę lub historię, ale bardzo niewiele dowiedziała się o tym, co dzieje się w umyśle, ani o tym, jak sobie pomóc kiedy zmagamy się z lękiem, złością, depresją, czy zwątpieniem w siebie.

Uczymy się go rozumieć i trenować, tak abyśmy mogli wieść spokojniejsze i bardziej zrównoważone życie.