REKOMENDACJA

Pani Dorota Augustyniak od listopada 2016 do stycznia 2019 roku świadczyła pomoc psychologiczną w ramach wolontariatu
w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Złotowie.

 

Cechujące ją sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego działania w sytuacjach stresowych Pani Dorota z powodzeniem pełniła powierzone jej funkcje. Duża samodzielność w realizacji działań, otwartość na potrzeby innych, umiejętność słuchania i wysoka skuteczność interwencji gwarantują wysoką jakość pracy Pani Doroty w zawodzie psychologa.

 

Dodatkowymi atutami są zasoby osobiste, Pani Dorota jest osobą życzliwą, inteligentną, kreatywną, twórczą, świadomą swojej wartości. Dysponuje imponującym doświadczeniem życiowym i czerpie z niego ze wszech miar wspierając i motywując do działania osoby w kryzysie.

 

mgr Katarzyna Mikszto
Gabinet psychologiczny

lodka
elipsa


Znajdziesz mnie na Facebooku. Zapraszam

Znajdziesz mnie
na Facebooku. Zapraszam

umów się przez Znany Lekarz: znanylekarz.pl/dorota-augustyniak
Skontaktuj się na Skypie: @dorota-augustyniak

GABINET W ZŁOTOWIE, Stawnica 33

PSYCHOSTAN Dorota Augustyniak / All rights reserved 2019

by Siła Głosu